Uppdrag

Kartläggning av privatpersoners ställning till flyg

Verksamhet

Grön Flygplats är ett klimatprojekt som enar de regionala flygplatserna i Sverige för ett hållbart resande och att Sverige ska bli världens första fossilfria land. Projektets vision är en framtid utan utsläpp och med minskade avstånd mellan människor. De jobbar för klimatsmarta flygplatser, ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett helt fossilfritt svenskt flyg 2045. Projektet är fyrårigt med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och är ett samarbete genom Svenska Regionala Flygplatser (SRF).

Genom Grön Flygplats skapas möjligheterna att tanka fossilfritt flygbränsle och att ladda elflygplan efterhand som tekniken utvecklas. Med Grön Flygplats bidrar SRF både till att målen ska nås och även till att förstärka arbetet med att utsläppen från flygplatsernas egen verksamhet på marken minskar. Projektet driver på utvecklingen för att få fram en storskalig produktion av inhemskt biodrivmedel för flyg genom att få fler att köpa biobränsle och deltar i projekt som driver på utvecklingen av el- och hybridflygplan.

Fyrstads flygplats bildades 1984 och drivs i samarbete med Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekil. Deras strävan är att flygplatsen blir attraktivare, mer hållbar och alltid upplevs vara i takt med tiden och samhällets olika behov av flyg. Tillsammans med regionala flygplatser i Sverige är Fyrstads flygplats delaktiga i det EU-finansierade projektet Grön Flygplats.

Läs mer om Grön flygplats: https://gronflygplats.se/
Läs mer om Fyrstad Flygplats: http://www.fyrstadsflyget.se/

Uppgift

Det har blivit allt mer vanligt att flyg har fått en negativ klang när det kommer till miljörelaterade frågor kopplade till flyg. Klimatprojektet Grön Flygplats som jobbar för ett mer hållbart resande genom att minska mängden utsläpp från flyg vill nu göra en undersökning. Projektet vill undersöka privatpersoners åsikt och synsätt kring flyg kopplat till miljö. Detta kommer att utgöras genom en större enkätundersökning i två större geografiska områden (ett i Väst och ett i Norr). Projektet vill få reda på hur vi privatpersoner står till frågan att betala mer för biobränsle, är vi villiga att göra det och vet vi ens om att alternativet finns?  Det handlar alltså inte om att klimatkompensera för framtiden utan att agera NU direkt genom att betala mer för ett bättre bränsle för flyget du ska flyga med. 

Målgruppen för enkätundersökningen kommer att ha en stor bredd när det kommer till åldern (allt från studenter upp till pensionärer). Miljöbron förser studenten/studenterna med en plattform där undersökningen hålls. 

Du som student kan välja om du vill genomföra uppdraget på egen hand eller ihop med en kompis. 

Typ:

Uppdrag

Uppdragsgivare:

Grön Flygplats,Fyrstads Flygplats AB

Förkunskaper:

Detta uppdrag passar dig som vill delta i ett spännande uppdrag med chans till att knyta an kontakter. Du är välkommen att ansöka oavsett utbildningsbakgrund eller nivå.  Fördel om du har utfört en större enkätundersökning tidigare. 

Omfattning: 

Uppdraget är tänkt att omfatta 20-40 timmar.

Plats:

Distans

Kontaktperson:

Ebba Ekman, Miriam Markus-Johanssonebba@miljobron.se,miriam@miljobron.se076 612 17 55

Sista ansökningsdag