Praktik/Examensarbete

Praktik/examensarbete

Värdet av vår studentsamverkan för hållbar utveckling

Verksamhet

HoloHouse initierar, förmedlar och coachar samarbetsprojekt mellan företag och studenter – alltid med hållbar utveckling i fokus. Vi säkerställer att företag får kontinuerlig hjälp att tänka nytt och tänka större tillsammans med studenter från universitet och högskola. Studenter får utforska och utvecklas inom och bortom sin disciplin, bygga sitt nätverk, vara med och påverka vårt samhälles framtid, men kanske framför allt: applicera den kunskap som de förvärvar under sin studietid i praktiken. Som student har du möjlighet att engagera dig på olika sätt. Vi erbjuder examensarbeten, praktikplatser, korta ideella uppdrag samt jobbmöjligheter.

Våra kunder är alla organisationer som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete och ställa om verksamheter till mer hållbara affärsmodeller, oavsett bransch och storlek. Vi erbjuder tjänster med syfte att bidra till denna omställning. Vårt tjänsteutbud består av:

Partnerskap
Företag och andra organisationer blir medlemmar i vår förening och får då möjlighet att arbeta tillsammans med våra studenter i ”studentprojekt” (såsom exjobb, praktik eller case i kurser).

E-learning
Digitala hållbarhetsutbildningar

Rekrytering
Med fokus på tjänster inom hållbarhetsområdet

Konsultuppdrag
Inom alla dimensioner av hållbarhet: social, ekologisk och ekonomisk utveckling

Uppgift

Vi vill tillsammans med studenter undersöka hur vi kan beräkna värdet av vår studentsamverkan för hållbar utveckling (t.ex. värdet av erfarenhet och kopplingar mellan akademi och näringsliv, värdet av att vi bidrar till att studenter lättare för jobb och slipper att gå arbetslös), värdet av att vi bidrar till andra företags miljö- och hållbarhetsarbete (förflyttningar). Vilka värden som inte direkt går att mäta ekonomisk vinst för men som för den hållbara omställningen framåt med fokus på de globala målen.

Läs mer om HoloHouse’s studentprojektformer och hur du kan bygga din karriär med oss!


Typ:

Praktik/uppdrag/examensarbete

Uppdragsgivare:

HoloHouse

Förkunskaper:

Kandidat eller master student, helst med hållbarhetskunskaper. Fördel om man har kunskap om metoder för beräkningar.

Omfattning: 

Plats:

Göteborg eller distans

Kontaktperson:

Sista ansökningsdag