Praktik

Verksamhet

West Pride är en konst- och kulturfestival som har förgyllt Göteborg sedan 2007. Festivalen skapar trygga mötesplatser för HBTQI-personer och lyfter upp normkritik och HBTQI-personers livssituation. Festivalen riktar sig i första hand till HBTQI-personer i Göteborg och Västra Götaland, men även till en bredare allmänhet nationellt och internationellt. Syftet med festivalen är att synliggöra en mångfald av uttryck genom att samordna och arrangera konst och kultur som skapar mötesplatser och arenor för kunskapsfördjupning, samtal, reflektion, attitydförändring och samhällspåverkan. Festivalen kostar inget för besökaren och är öppen för alla som står bakom alla människors lika värde. Förutom att arrangera en årlig festival arbetar West Pride året runt med att utbilda företag och organisationer i mångfalds- och HBTQI-frågor. West Pride utbildar även lärare och elever i skolor kostnadsfritt, från förskoleklass till och med gymnasiet, inom Västra Götaland. West Pride är en ideell, ickevinstdrivande förening där verksamheten kan bedrivas tack vare bidragsgivare, partners och sponsorer.

Uppgift

Vill du ta del av en av Sveriges största HBTQI-festivaler? Nu söker West Pride en praktikant som under vårterminen kan vara en del av teamet och stötta i West Prides operativa arbete. Vill du ta del av att Praktiken kommer innehålla uppgifter såsom:

 • Sociala medier, uppdatera med text, bild och ev rörlig bild
  • Artistsläpp
  • Programsläpp/programpunkter
  • Påminnelser och allmänna inlägg
  • ”Community”-inlägg
 • Hemsidan, uppdatera nyheter och vara redaktör så all info är uppdaterad
 • Göra enklare grafiskt material främst i Indesign men även Lightroom/Photoshop
 • Mindre administrativa uppgifter kan tillkomma men störst fokus är just att göra operativt arbeta utifrån satt strategi/kalender

Vi ser fram emot din ansökan!

Typ:

Praktik

Uppdragsgivare:

West Pride

Förkunskaper:

Omfattning: 

Plats:

Kontaktperson:

Sista ansökningsdag