PRAKTIK

Praktik inom HR hos Göteborgs Hamn

Verksamhet

Göteborgs Hamn är Nordens största hamn. Företagets främsta uppdrag är att stärka näringslivet, både lokalt och nationellt, samt skapa konkurrensfördelar för nordisk industri. Genom att underhålla, utveckla och marknadsföra hela hamnen skapar Göteborgs Hamn förutsättningar för ett starkt, effektivt och hållbart godsnav.

Uppgift

I praktiken på Göteborgs Hamn får du bland annat delta i följande områden:

  • Arbetet med Employer Branding
  • Vara med i framtagandet av en ny likabehandlingsstrategi
  • Följa med oss i det dagliga arbeten
  • Utöver det kommer få en större egen uppgift att ta dig an under praktikveckorna samt vara behjälplig i det dagliga arbetet

Att genomföra praktik hos Göteborgs Hamn innebär att du får vara del av väldigt omfattande och brett arbete där du får insikt i alla frågor inom HR-arbetet. Det kan innebära att delta under möten, vara med i rekryteringsprocess, skriva protokoll under förhandlingar och mycket mer. Du kommer ingå i ett litet trevligt team där du släpps in i alla frågor vilket gör att förtroende och personlighetsmatch är viktigt.

Typ:

Praktik

Uppdragsgivare:

Göteborgs Hamn

Förkunskaper:

Lämpligt för dig som läser kurser eller program inom personalvetenskap.

Omfattning: 

Praktiken bör omfatta 8-10 veckor

Plats:

Göteborg

Kontaktperson:

Sista ansökningsdag